RODO

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Szkole Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

Dyrektor Szkoły

Dariusz Liberacki

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

· harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,

· wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,

· zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,

· dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,

· potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 Szanowni Państwo w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

Inspektor Ochrony Danych

Hanna Drączkowska

e-mail: iod@gminalubawa.pl