Sekretariat

Pracownikiem sekretariatu w Szkole Podstawowej w Prątnicy jest p. Krystyna Nadolska.
Do zadań sekretariatu należą m.in.:

  • prowadzenie dokumentacji szkolnej
  • rejestr wpływu i wypływu korespondencji
  • prowadzenie księgi inwentarzowej
  • rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectw, legitymacji szkolnych dla uczniów i nauczycieli)
  • wydawanie delegacji służbowych
  • zakładanie arkuszy ocen
  • odbieranie telefonów
  • wydawanie legitymacji szkolnych
  • wydawanie zaświadczeń
  • prowadzenie księgi ewidencji uczniów.

Wszystkich interesantów zapraszamy w każdy poniedziałek i wtorek oraz w co drugi piątek.