O szkole

Nasza szkoła jest nowoczesną placówką. Posiadamy doskonałe zaplecze, dobrze wyposażoną bibliotekę, salę komputerową, klasopracownie, salę gimnastyczną oraz świetlicę i stołówkę.

Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego ucznia. Wyposażamy go w wiedzę operatywną, umiejętności oraz wartości moralne. Staje się to możliwe dzięki przyjaznej atmosferze, wnikliwemu poznaniu możliwości intelektualnych uczniów, ich uwarunkowań psychicznych i rodzinnych. Nasi wychowankowie życzliwie odnoszą się do otoczenia, świadomie kierują własnym życiem i odnoszą sukcesy. W działaniach dydaktyczno – wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtwórczą.

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak:
  • miłość,
  • mądrość,
  • szczęście.
W naszej szkole każdy uczeń czuje się dobrze. Pod kierunkiem nauczyciela – przewodnika i przyjaciela, w poczuciu bezpieczeństwa, w atmosferze życzliwości i zaufania, korzystając z szerokiej bazy, chętnie pracuje na miarę swoich możliwości i odnosi sukcesy.
Zadania, które realizujemy:
  • Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości oraz wartości każdego człowieka.
  • Z pasją i entuzjazmem przekazujemy uczniom wiedzę operatywną i jesteśmy przykładem postępowania opartego na przyjętych wartościach.
  • Wspólnie z rodzicami przygotowujemy ich do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zawodowych.
Praca, która owocuje wdzięcznością uczniów, uznaniem rodziców i zadowoleniem społeczeństwa przynosi nam wszystkim satysfakcję.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!