Pedagog

„Nie płacz w liście,
nie pisz, że los Ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia,
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”.
Ks. Jan Twardowski

Jeśli jakaś sprawa szczególnie Was interesuje i chcielibyście o niej porozmawiać lub macie problem, którego nie możecie rozwiązać – zapraszam.

Pedagog szkolny
 mgr Joanna Kochańska

Harmonogram pracy:

poniedziałek : 9:00 – 13:30

wtorek : 9:00 – 13:30

środa: 9:00 – 13:30

czwartek :  9:00 – 13:30

piątek:  8:30 – 12:35

http://zspratnica.pl/wp-content/uploads/2018/10/Nie-spal-się-na-starcie.pptx

List do rodziców dzieci stojących przed wyborem szkoły i zawodu 2019

Jak wspierać dziecko w podjęciu decyzji zawodowej