Patron

Teofil Ruczyński urodził się 1 lipca 1896 roku w Zwiniarzu koło Lubawy. w latach 1916 – 1918 odbył służbę wojskową w wojsku niemieckim. w 1922 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Lubawie. W październiku 1939 roku został uwięziony i przebywał jako zakładnik na Pawiaku. W 1945 roku zamieszkał w Olsztynie, gdzie pracował do 1955 roku. po przejściu na emeryturę zamieszkał w Lubawie. zmarł 8 czerwca 1979 roku.

Teofil Ruczyński po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego był nauczycielem w powiecie działdowskim. prowadził szeroką działalność społeczno – kulturalną. Był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia PAX.

Był autorem wierszy, baśni i opowiadań. Poświęcił się także zbieraniu folkloru. Jako poeta debiutował w 1920 roku wierszem Trzeci Maj. Przed 1939 rokiem wiele wierszy drukował w pismach pomorskich (m. in. w: „Dzienniku Tczewskim”, „Słowie Pomorskim”, „Pielgrzymie”, „Drwęcy” ). Bezpośrednio po wojnie swoje wiersze zamieszczał w „Życiu Olsztyńskim” i „Głosie Olsztyńskim”.