Projekt uczniów klasy pierwszej i drugiej

„100 lat NIEPODLEGŁEJ” – to tytuł projektu edukacyjnego, który realizowali uczniowie klasy pierwszej i drugiej pod opieką wychowawczyń: p. Marii Jakubowskiej i p. Marioli Kliniewskiej oraz p. Beaty Kamińskiej. Celem przedsięwziecia, oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu historii Polski, było budzenie dumy, że jesteśmy Polakami i możemy żyć w tak pięknym kraju. Zajęcia prowadzone w ramach powyższego projektu miały charakter praktyczny. Uczniowie najczęściej pracowali w grupach, ucząc się współdziałania. Stworzyli z puzzli godło naszej Ojczyzny. Opracowali mapę Polski, wypełniając ją fauną i florą oraz postaciami z legend i wytworami charakteryzujacymi dany region kraju (ciupaga, oscypki, stroje ludowe). Wykonali też portret Józefa Piłsudskiego oraz plansze z symbolami narodowymi. Nauczyli się śpiewać cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”, zdobili klasopracownie i korytarze z okazji setnej rocznicy odzyskania suwerenności naszej Ojczyzny. Miejmy nadzieję, że pracowicie spędzony czas przyniesie wymierne efekty nie tylko w radosnym świętowaniu, ale też w codziennym trudzie i odpowiedzialności za nasz kraj – dobro wspólne.

K.B.