Ślubowanie pierwszoklasistów

19 października 2017 r. od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej  w Prątnicy. Uczniowie  klasy pierwszej ubrani w strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego, uczyli się wierszy, piosenek, tańca, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

Wreszcie nadszedł wyczekiwany moment. Dyrektor szkoły, pan Dariusz Liberacki, powitał gorąco klasę pierwszą i skierował do niej serdeczne słowa. Następnie uczniowie zostali powitani przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Usłyszeli od starszych kolegów, że od momentu wejścia w szkolne progi tworzą razem z innymi uczniami wielką szkolną rodzinę i obok praw mają także obowiązki, które powinni sumiennie wypełniać. Uczniowie pierwszej klasy  zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne.

Wysiłek uczniów, którzy pracowali pod troskliwą opieką wychowawczyni, pani Marioli Kliniewskiej, został doceniony i nagrodzony spontanicznymi brawami zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców.

Po zakończonej części artystycznej uznano, że pierwszoklasiści są gotowi do ślubowania i mogą zostać pasowani na uczniów naszej szkoły. 

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym złożyli przyrzeczenie być dobrymi Polakami i godnie reprezentować swoją szkołę. Po  ślubowaniu pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła młodszym koleżankom i kolegom sukcesów w nauce oraz deklarowała pomoc i opiekę  starszych kolegów w szkole i poza nią. Po uroczystości dzieci otrzymały upominki od Rady Rodziców oraz klasy II  i udały się na słodki poczęstunek.